EL-BUD

Kontakt

EL-BUD ŚREM Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu

ul. Głogowska 31/33

60-702 Poznań

 

adres prowadzenia działalności:

ul. Przemysłowa 9, 63-100 ŚREM

tel. 61 28-36-520

fax. 61 28-36-427

e-mail: handel@el-bud.net.pl

ksiegowosc@el-bud.net.pl

wycenaprojektu@el-bud.net.pl

NIP: 7792418462

KRS: 0000870351

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.

„Relacje inwestorskie”

Wezwanie 2/5

Zarząd EL-BUD Śrem Sp. z oo SKA ( KRS: 0000489497) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu dematerializacji. Akcje można składać codziennie w godz. 9:00-17:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu.

Wezwanie 1/5

Zarząd EL-BUD Śrem Sp. zoo SKA wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu dematerializacji. Akcje można składać codziennie w godz. 9-17 w siedzibie Spółki.